lipu pi jan Telakoman


Project maintained by joelthomastr Hosted on GitHub Pages — Theme by mattgraham
sitelen Lasina sitelen-pona sitelen pona pona   sitelen telo Literal English

tomo  >  lipu ni

toki lili lon ma kasi

mun pini nanpa wan pi mun ni la mi pana e kulupu pi sitelen tawa sin tawa ma JUTU. o lukin! sitelen tawa ale ni li lili li pona lukin li suwi lukin. suli la kulupu ni pi sitelen tawa li pona mute tawa jan sin pi tokipona.

2021-12-05 la mi ante e lipu ni. tenpo kama ona la mi ante ala.